फाइबर अप्टिक्स - रिसीभरहरू

छवि भाग नम्बर विवरण स्टक किन्नुहोस्
CPRV1222A-BF

CPRV1222A-BF

Finisar Corporation

FULLY INTEGRATED 100G DP QPSK RE

स्टक मा: ८,२३४

$0.00000

CPRV2222A-LP

CPRV2222A-LP

Finisar Corporation

FULLY INTEGRATED 100G DP QPSK RE

स्टक मा: ८,२४४

$0.00000

CPRV1222A-LP

CPRV1222A-LP

Finisar Corporation

FULLY INTEGRATED 100G DP QPSK RE

स्टक मा: ८,२५५

$0.00000

CPRV2122A-LP

CPRV2122A-LP

Finisar Corporation

FULLY INTEGRATED 100G DP QPSK RE

स्टक मा: ३,०३४

$0.00000

XPRV2022A-VF-FA

XPRV2022A-VF-FA

Finisar Corporation

43 GBIT/S SINGLE PHOTORECEIVER,

स्टक मा: ३,०५३

$0.00000

XPRV2022A-VF-FP

XPRV2022A-VF-FP

Finisar Corporation

43 GBIT/S SINGLE PHOTORECEIVER,

स्टक मा: ३,१८५

$0.00000

XPRV2022A-VM-FP

XPRV2022A-VM-FP

Finisar Corporation

43 GBIT/S SINGLE PHOTORECEIVER,

स्टक मा: ३,२९१

$0.00000

FOA-M7300CD-EVG1C-AA004

FOA-M7300CD-EVG1C-AA004

Finisar Corporation

VARIABLE GAIN 10-25DB WITH 0-4DB

स्टक मा: ३,३१६

$0.00000

XPRV2022A-VF-SP

XPRV2022A-VF-SP

Finisar Corporation

43 GBIT/S SINGLE PHOTORECEIVER,

स्टक मा: ३,३७२

$0.00000

Top