अप्टिकल सेन्सर - photodiodes

छवि भाग नम्बर विवरण स्टक किन्नुहोस्
XPDV3120R-VF-FA

XPDV3120R-VF-FA

Finisar Corporation

HIGH SPEED PHOTODETECTOR

स्टक मा: १८

$6993.00000

P850-2101-001

P850-2101-001

Finisar Corporation

SENSOR PHOTODIODE

स्टक मा: १,५०८

$0.00000

P850-2123-001

P850-2123-001

Finisar Corporation

SENSOR PHOTODIODE

स्टक मा: १,५६०

$0.00000

P850-2275-001

P850-2275-001

Finisar Corporation

SENSOR PHOTODIODE

स्टक मा: १,५६१

$0.00000

P850-2124-001

P850-2124-001

Finisar Corporation

PHOTODIODE 850NM 1X4 6" RING

स्टक मा: १,६१२

$0.00000

P850-2150-002

P850-2150-002

Finisar Corporation

PHOTODIODE 780-870NM DIE 4GBPS

स्टक मा: १,७०७

$0.00000

P850-2125-001

P850-2125-001

Finisar Corporation

PHOTODIODE 850NM 1X12 6" RING

स्टक मा: १,७४५

$0.00000

P850-2252-001

P850-2252-001

Finisar Corporation

SENSOR PHOTODIODE

स्टक मा: १,७६३

$0.00000

P850-3180-3GSDI-LC

P850-3180-3GSDI-LC

Finisar Corporation

SENSOR PHOTODIODE

स्टक मा: १,७७१

$0.00000

P850-2101-901

P850-2101-901

Finisar Corporation

SENSOR PHOTODIODE

स्टक मा: १,८०४

$0.00000

P850-2274-001

P850-2274-001

Finisar Corporation

SENSOR PHOTODIODE

स्टक मा: १,८४३

$0.00000

P850-2251-001

P850-2251-001

Finisar Corporation

SENSOR PHOTODIODE

स्टक मा: १,९३१

$0.00000

P850-2274-002

P850-2274-002

Finisar Corporation

SENSOR PHOTODIODE

स्टक मा: १,९४३

$0.00000

P850-3180-4GPIN

P850-3180-4GPIN

Finisar Corporation

SENSOR PHOTODIODE

स्टक मा: १,९४५

$0.00000

P850-2275-002

P850-2275-002

Finisar Corporation

SENSOR PHOTODIODE

स्टक मा: १,९४७

$0.00000

Top