एम्पलीफायरहरू

छवि भाग नम्बर विवरण स्टक किन्नुहोस्
FOA-M2300CD-EFV1C-AA009

FOA-M2300CD-EFV1C-AA009

Finisar Corporation

MOD AMP FIXED 22DB CLASS 1M

स्टक मा: ६,८१२

$0.00000

FOA-M2200CB-EFG1C-AA500

FOA-M2200CB-EFG1C-AA500

Finisar Corporation

AMPLIFIER

स्टक मा: ६,८१८

$0.00000

50-11-0075-02R

50-11-0075-02R

Finisar Corporation

AMPLIFIER

स्टक मा: ६,८२१

$0.00000

50-11-0139-01R

50-11-0139-01R

Finisar Corporation

AMPLIFIER

स्टक मा: ६,८२४

$0.00000

FOA-M7100DA-EVG2C-AA014

FOA-M7100DA-EVG2C-AA014

Finisar Corporation

VARIABLE GAIN 17-32DB, 4-9DB MID

स्टक मा: ६,८३८

$0.00000

FOA-M1000PB-EFG2C-AA028

FOA-M1000PB-EFG2C-AA028

Finisar Corporation

ULTRASPAN OPTIMIZED SINGLE CHANN

स्टक मा: ६,८३९

$0.00000

50-04-0040-02R

50-04-0040-02R

Finisar Corporation

AMPLIFIER

स्टक मा: ६,८५१

$0.00000

FOA-M7100DA-EVG2C-AA013

FOA-M7100DA-EVG2C-AA013

Finisar Corporation

VARIABLE GAIN 25-37DB, 4-9DB MID

स्टक मा: ६,८६२

$0.00000

FOA-M2300CD-EFV1C-CY032

FOA-M2300CD-EFV1C-CY032

Finisar Corporation

AMPLIFIER

स्टक मा: ६,८६३

$0.00000

FOA-M2200CB-EFG1C-AA002

FOA-M2200CB-EFG1C-AA002

Finisar Corporation

FIXED GAIN 15DB, DUAL MODE, 1529

स्टक मा: ६,८७०

$0.00000

FOA-M2200CB-EFG1C-XK064

FOA-M2200CB-EFG1C-XK064

Finisar Corporation

AMPLIFIER

स्टक मा: ६,८७४

$0.00000

50-11-0235-01R

50-11-0235-01R

Finisar Corporation

AMPLIFIER

स्टक मा: ६,८८६

$0.00000

1186392

1186392

Finisar Corporation

AMPLIFIER

स्टक मा: ६,८९१

$0.00000

50-04-0159-01R

50-04-0159-01R

Finisar Corporation

AMPLIFIER

स्टक मा: ६,९०४

$0.00000

50-04-0031-01R

50-04-0031-01R

Finisar Corporation

AMPLIFIER

स्टक मा: ६,९१३

$0.00000

50-04-0085-02R

50-04-0085-02R

Finisar Corporation

AMPLIFIER

स्टक मा: ६,९३२

$0.00000

50-04-0039-02R

50-04-0039-02R

Finisar Corporation

AMPLIFIER

स्टक मा: ६,९३३

$0.00000

50-11-0071-03R

50-11-0071-03R

Finisar Corporation

AMPLIFIER

स्टक मा: ६,९४९

$0.00000

50-11-0199-01R

50-11-0199-01R

Finisar Corporation

AMPLIFIER

स्टक मा: ६,९५८

$0.00000

FOA-M2200PB-EFG1C-AA067

FOA-M2200PB-EFG1C-AA067

Finisar Corporation

AMPLIFIER

स्टक मा: ६,९६३

$0.00000

Top