लेजर डायोड, लेजर मोड्युल

छवि भाग नम्बर विवरण स्टक किन्नुहोस्
7500001

7500001

Finisar Corporation

LASER DIODE 1548NM 19.95MW

स्टक मा: ४०

$2737.50000

DM80-01-1-9320-3-LC

DM80-01-1-9320-3-LC

Finisar Corporation

LASER DIODE 1552NM 5.011MW

स्टक मा: ९,०५९

$0.00000

FP-1310-4I-LCC

FP-1310-4I-LCC

Finisar Corporation

LASER DIODE 1310NM 1.995MW 6.1MM

स्टक मा: १,८६८

$69.58467

FP-1310-4I-LCB

FP-1310-4I-LCB

Finisar Corporation

LASER DIODE 1310NM 1.122MW 6.1MM

स्टक मा: १,८६८

$69.58467

FP-1310-5I-50SMF-FCAPC

FP-1310-5I-50SMF-FCAPC

Finisar Corporation

LASER DIODE 1310NM 10MW MODULE

स्टक मा: १,५२१

$98.57067

FP-1310-51-100SMF-SCAPC

FP-1310-51-100SMF-SCAPC

Finisar Corporation

LASER DIODE 1310NM 10MW MODULE

स्टक मा: १,०८४

$101.44500

FP-1310-5I-100SMF-SCUPC

FP-1310-5I-100SMF-SCUPC

Finisar Corporation

LASER DIODE 1310NM 10MW MODULE

स्टक मा: १,०४६

$105.14400

DFB-1310-10LR-LCA

DFB-1310-10LR-LCA

Finisar Corporation

LASER DIODE 1310NM 20MW 6.1MM

स्टक मा: ३००

$399.22500

HFE4083-322

HFE4083-322

Finisar Corporation

LASER DIODE 850NM 3.6MW TO206AB

स्टक मा: ५,९४३

$0.00000

HFE8192-961

HFE8192-961

Finisar Corporation

PHOTODETECTOR

स्टक मा: ५,९४४

$0.00000

DM80-01-3-9370-3-LC

DM80-01-3-9370-3-LC

Finisar Corporation

LASER DIODE 1548NM 2.511MW

स्टक मा: ५,९४६

$0.00000

DM80-01-1-8810-3-LC

DM80-01-1-8810-3-LC

Finisar Corporation

LASER DIODE 1594NM 5.011MW

स्टक मा: ५,९४७

$0.00000

DM80-01-4-9510-3-LC

DM80-01-4-9510-3-LC

Finisar Corporation

LASER DIODE 1537NM 2.511MW

स्टक मा: ५,९४८

$0.00000

DM80-01-3-8990-3-LC

DM80-01-3-8990-3-LC

Finisar Corporation

LASER DIODE 1579NM 2.511MW

स्टक मा: ५,९४९

$0.00000

DM80-01-3-8900-3-LC

DM80-01-3-8900-3-LC

Finisar Corporation

LASER DIODE 1586NM 2.511MW

स्टक मा: ५,९५२

$0.00000

HFD7180-903

HFD7180-903

Finisar Corporation

PHOTODETECTOR

स्टक मा: ५,९५३

$0.00000

DM80-01-3-8960-3-LC

DM80-01-3-8960-3-LC

Finisar Corporation

LASER DIODE 1581NM 2.511MW

स्टक मा: ५,९५४

$0.00000

DM200-01-3-9390-0-LC

DM200-01-3-9390-0-LC

Finisar Corporation

LASER DIODE 1546NM 1.995MW

स्टक मा: ५,९५५

$0.00000

DM80-01-1-9020-3-LC

DM80-01-1-9020-3-LC

Finisar Corporation

LASER DIODE 1576NM 5.011MW

स्टक मा: ५,९५६

$0.00000

DM80-01-1-8770-3-LC

DM80-01-1-8770-3-LC

Finisar Corporation

LASER DIODE 1597NM 5.011MW

स्टक मा: ५,९६०

$0.00000

Top